YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kasvukeskusten maapolitiikasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2004 Sivu 54
Riittävän tonttitarjonnan varmistaminen – tarvitaan sekä kunnan että valtion konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Ratkaisemattomana ja jatkuvana ilmiönä työntekijöiden maksukyvyn ylittävä asumisen hinta kasvukeskuksissa on merkittävä kansallinen ongelma.
  Avainsanat maapolitiikka, tonttitarjonta, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 8
Tehokas maaomaisuuden hallinta – kokemuksia Lahdesta
  Sari Putkonen
  Lisätiedot Lahden kaupungin Teknisen ja ympäristötoimialan sähköisillä palveluilla haetaan toimintaan tehoa ja palveluun laatua. Tehokkaalla maaomaisuuden hallinnalla on voitu siirtää henkilöstöresursseja muihin tehtäviin.
  Avainsanat maaomaisuuden hallinta, tonttitarjonta, ePalvelut, tonttien luovuttaminen, Tekla, tonttitarjonta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 10
Yhdyskuntarakenne ja tonttitarjonnan riittävyys korostuvat hallituksen asuntopolitiikan linjauksissa
  Matti Laitio
  Lisätiedot Asumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat näkyvästi esillä pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmassa. Keskeisinä lähtökohtina ovat tonttija asuntotarjonnan vauhdittaminen kysyntään vastaamiseksi sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen.
  Avainsanat asuntopolitiikka, tonttitarjonta, maanhankinta, asuntotuotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku