Maankäyttö 1/2024 Sisällysluettelo
 
  YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2024
(Ilmestyi 26.04.2024)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

3 Ari Laitala
HORISONTAALIT VETOVOIMAT
  Avainsanat: vetovoima, pitovoima, elinvoima, Riihimäki, Kajaani, Tampere, Maankäyttö
4 Hannu HyyppäJuha HyyppäMarika AhlavuoMatti Kurkela
TULEVAISUUDEN DATAA AUTONOMISISTA ROBOTEISTA
  Autonomiset eli itseliikkuvat ajoneuvot ja robotit ovat osa arkeamme. Jo nyt voimme nähdä siivousrobotteja kauppakeskuksissa, päivittäistavaroita kaupasta asiakkaille toimittavia Alepa-kuljetusrobotteja kevyen liikenteen väylillä, nurmikoita leikkaavia robotteja, erilaisia valvontarobotteja tai last-mile-kuljetuksia tarjoavia robottibusseja.
  Avainsanat: robotti, itseliikkuva, itseajava auto, avoin data, paikkatiedot, 3D
9 Henrik Haggrén
HELSINGIN SARJAVALOKUVAUS ILMASTA KESÄLLÄ 1918
  Helsingin kaupunginmuseolla on säilynyt kesällä 1918 otettu ilmakuvasarja. Kuvaus kattaa pääosan kantakaupungin alueesta Suomenlinnasta Töölönlahteen. Kuvasarja on koottu aikanaan saksalaisella Messterin filmikameralla otetuista kuvista. Muilta osin kuvien historiaa ei tunneta.
  Avainsanat: Helsinki, 1918, ilmakuvaus, sarjavalokuvaus, kinofilmi, kartoituskamera
13 Maarit Nordmark
AI TIEDONLÄHTEENÄ
  Avainsanat: tekoäly, AI, ChatGPT
14 Simo Hannelius
ONKO MAANMITTARISTA ENÄÄ METSÄN ARVIOIJAKSI?
  Maankäyttöön on luotu tulkintoja, jotka poikkeavat hyvästä metsien hoidosta. Ne ovat vanhentuneet ja ristiriidassa uusittujen ­metsälakien kanssa.
  Avainsanat: ennallistaminen, maanmittari, maanmittaus, metsän arviointi, opetus, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulu, kaava, osaaminen, ELY-keskus
16 Pasi Laurila
ILMASTONMUUTOS NYT!
  1980-luvulta alkaen on tiedetty perusasiat meneillään olevasta ilmastonmuutoksesta. Elämme luonnon ilmastorytmien tahdittamaa lämpimämpää ilmastovaihetta ja samanaikaisesti tuotamme kasvihuonekaasuja, jotka synnyttävät lisälämpöä ilmakehään. Lämpenemisen ympäristövaikutukset ovat hyvin pitkäaikaisia, joten kasvihuonekaasujen päästöjä pitää rajoittaa nyt.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastosyklit, ilmastosysteemi, merenpintojen nousu
20 Ari Laitala
KAUPUNKITUULESTA LISÄVIRTAA KIINTEISTÖILLE
  Ainakin rannikkokaupungeissa asuville asia on päivänselvä. Kaupungeissakin tuulee ja toisinaan vähän liiankin kanssa. Mutta voiko tuulta olla jopa niin paljon, että sen valjastaminen pienimuotoiseen sähköntuotantoon olisi kannattavaa?
  Avainsanat: tuulivoima, kaupunkituuli, tuulimylly, tuuligeneraattori, tuulivoimala, paikkatieto, Harmaja, Kumpula, investointi, aurinkopaneeli
24 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
ERI AIKAKAUDET YHDISTYVÄT ­DIGITAALISISSA KAKSOSISSA
  Maanmittauksessa perinteisesti käytettyä mittausteknologiaa ja tutkimus­tietoa on viety kulttuurialan ennakkoluulottomille toimijoille. Moni­alaisten paikkatietohankkeiden avulla voidaan kokeilla uusia toimintatapoja ja saada laajempaa ­yleisöä tutulle kulttuuri­tarjonnalle.
  Avainsanat: digitaalinen kaksonen, kulttuuriala, monialainen yhteistyö, paikkatietohankkeet
27 Jouko Sillanpää
MAAOIKEUDEN HISTORIAA
  Maaoikeus on kehittynyt reilun kahden ja puolen vuosisadan aikana isojakoasioiden käsittelyä varten perustetusta tilapäisestä sovinto-oikeudesta ­kaikkia kiinteistö­toimituksista aiheutuvia erimielisyyksiä käsitteleväksi erityis­kokoonpanoksi käräjä­oikeudessa.
  Avainsanat: maanjako-oikeus, maaoikeus, tarkastusoikeus, isojako
31 Jürgen Grönfors
KONEKALUJA JA MAANJAKO-OIKEUS (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1904 numeroissa käsiteltyjä asioita.
32 Hannu HyyppäMatti KurkelaArttu JulinHarri KaartinenMarika AhlavuoMiika KostamoAntero KukkoToni RantanenAimad El IssaouiMatti VaajaJuha Hyyppä
RAKENTAMISEN AJANTASAISTEN ­TOTEUMAMALLIEN MITTAUSTEKNOLOGIAT
  Vähitellen pakolliseksi tulevat ajan­tasaiset toteumamallit ja niiden tuotanto pitäisi saada palvelemaan ­mahdollisimman hyvin koko ­rakennuksen elinkaaren ajan ylläpidon ja huollon tarpeita sekä ­purkuvaiheessa helpottamaan kierto­taloutta.
  Avainsanat: toteumamallinnus, 3D, mittaus, mallinnus, BIM, paikkatiedot, rakentaminen
40 Matti Holopainen
VOIMASSA OLEVAN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMISTA JA KAAVAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVIEN SÄÄDÖSTEN SUJUVOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
  Hallitus on valmistelemassa maankäyttöä koskevan ­lainsäädännön uudistamista. Missä tilanteessa kuntien ­maankäytössä ollaan ja miten nykyistä järjestelmää olisi tarpeen kehittää kuntien ja kuntalaisten yhteisestä näkökulmasta?
  Avainsanat: MRL, maankäyttösopimukset, maanomistajien tasapuolinen kohtelu, toimiva kehittämiskorvaus
42 Matti Holopainen
LUNASTUSKORVAUSTEN %-KOROTUS JA ARVONLEIKKAUKSEN POISTAMINEN HALLITUKSEN VALMISTELUSSA MERKITTÄVÄT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KUNTIIN, ASUKKAISIIN JA YRITYKSIIN SEKÄ VEROTUKSEEN – ONKO VAIHTOEHTOJA?
  Miksi kunnat lunastavat maata? Millä perusteella lunastuksen yhteydessä maksettava korvaus määrätään nyt? Miten ja miksi hallitus haluaa muuttaa maksettavia korvauksia?
  Avainsanat: lunastus, arvonleikkaus lunastuskorvauksessa, segregaatio, kiinteistökeinottelu, kaksinkertainen lisähyvitys
46 Kaarina VartiainenSeija Lonka
VOIMASSA OLEVIEN KAAVOJEN VIENTI RAKENNETUN ­YMPÄRISTÖN TIETOJÄRJESTELMÄÄN ETENEE - AINEISTO-OHJEET NYT KUNTIEN KÄYTETTÄVISSÄ
  Kuntien käyttöön on valmistunut ohjeistus, joka auttaa voimassa olevien kaavojen kaavatietomallimuotoisen aineiston tuottamisessa. Kaavatiedot tarvitaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti), jossa ne ovat jatkossa saatavilla yhtenäisessä muodossa valtakunnallisesti.
  Avainsanat: kaava, paikkatieto, tietomalli, VOOKA, RYHTI, kaavoitus, Savo
48 Heikki Lahtinen
ASUNTOTUOTANTOTARVETTA ENNUSTETTAESSA TULEE TARKASTELLA MYÖS ­LAADULLISIA VAATIMUKSIA
  Suomessa on nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana suhteellisen merkittäviä muutoksia ­asuntomarkkinoilla niin kysynnässä kuin ­tarjonnassakin: ensin oletettiin, että kaupungistuminen kiihtyy ­entisestään ja ”moni muuttaisi vuokrayksiöihin ydin­keskustoihin”, mutta sitten pandemian myötä ­vakiintunut etätyö on näyttänyt toisenlaisia vireitä. Elämäntyyleissä hybridityöstä lemmikkieläinten määrien kasvuun ­tapahtuu muutoksia, joista meillä ei kaikista ole riittävää tilastoaineisto edes nykytilanteesta. Tällä ­hetkellä käynnissä olevassa asuntotuotantotarve-­ennusteen päivityksessä olisikin hyvä katsoa myös laadullisia tarpeita pelkän lukumäärän rinnalla.
  Avainsanat: asuntotuotanto, asuntotuotantotarve, väestö, väestön kasvu, hybridityö, lemmikkieläimet
54 Pasi LaurilaReino RuotsalainenMauri VäisänenMartin Vermeer
PETSAMON RAJANKÄYNNIN 1921 GEODESIASTA
  Tartossa vuonna 1920 ­tehdyn rauhan­sopimuksen ­mukaan Suomi sai ­Petsamon ­alueen, jonka pisin ­pyykkiväli määriteltiin seuraavasti: Valtakunnanraja ­kulkee ­Pummanginvuonon ja ­Oserko­vuonon välisen ­kannaksen keski­välistä (LAT 69o 39,1’; LON 31o47,6’) suorana viivana ­Korvatunturin rajapyykkiin N:o 90.
  Avainsanat: Petsamo, rajankäynti, geodesia, tähtitieteellinen paikanmääritys
58 Ulla Mikkanen
MAANMITTAUSTA JA KARTOITUSTA 390 VUODEN AIKANA SUOMESSA
  Kartta on kertonut yli 390 vuoden ajan sijainnin ­lisäksi yhteiskunnasta. Kartta on ­ollut ­poliittisen vallan ­väline ja ­taide­teos, viestin ­välittäjä sekä tieteen ja kehityksen ­julkilausuma. Kartan avulla ­liikutaan ­paikasta ­toiseen ja ­havainnoidaan ­ympäristöä. ­Kaikkea tätä voi kokea karttanäyttelyssä – tervetuloa matkalle mukaan!
  Avainsanat: kartoitushistoria, karttanäyttely, Suomenlinna, Unesco, maailmanperintökohde, Struven ketju
61 VÄÄRIN SAMMUTETTU, VÄÄRIN SAMMUTETTU! (VETURIMIES)
62 Ari Laitala
VIEKÖ TEKOÄLY SINUNKIN TYÖPAIKKASI – VAIKO SINUNKAAN TYÖPAIKKAASI?
  Päivittäisessä uutisvirrassa tekoäly on jälleen viemässä jonkun uuden ammatti­ryhmän työpaikat. Tekoäly näyttäisi haastavan nimenomaan ­korkeammin ­koulutetun työvoiman asemaa. Ehkä tästä on jo merkkejäkin, kun akateemisesti koulutettujen työttömyysaste on selvässä nousussa?
  Avainsanat: tekoäly, ChatGPT, työpaikat, työelämä, vahva tekoäly, robotiikka, robotit
64 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  Hallinnollista sääntelyä Maanmittauslaitoksesta on uudistettu. Maksuasetukset ja työjärjestys ovat saaneet ajantasaistuksia. Huoneistotietojärjestelmän (HTJ) luominen ja ylläpito vievät resursseja ja tuovat kustannuksia. Varainsiirtoverolakiin ja kiinteistöverolakiin on tehty tarkistuksia, samoin tietosuojalakiin. Oikeusministeriön alaisuuteen ollaan perustamassa 2025 alkaen Oikeuspalveluvirasto ja Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto. Peruskorko, viitekorko ja viivästyskorko on vahvistettu 30.6.2024 saakka.
72 Aaro MikkolaJari ReiniJuha Tuomaala
ANTTI SAARIKOSKI (1962–2023) (IN MEMORIAM)
72 Mika TalvioMarkus TalvioJürgen Grönfors
TAUNO TALVIO (1929–2024) KIINTEISTÖ­MUODOSTUKSEN VAHVA ASIANTUNTIJA (IN MEMORIAM)

Takaisin Ylös