YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Pihaporoja uusilla asuinalueilla - poronhoidon tilasto- ja kartta-aineistot avuksi
  Anu Kotilainen – Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla. Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoaineistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.
  Avainsanat poronhoito, Paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2017 Sivu 28
Poro-Haravan avulla ylläpidetään poronhoidon paikkatietoja
  Kaarina Vartiainen – Salla Jäntti
  Lisätiedot Poronhoitoa ei aina ole osattu ymmärtää ja ottaa tarpeeksi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tähän on tulossa parannusta, kiitos Poro-Haravan ja paliskuntien aktiivisuuden. POROT- ja TOKAT-hankkeissa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla porotalouden paikkatietoaineistot saadaan kerättyä ja ylläpidettyä ja suunnittelijoiden käyttöön.
  Avainsanat poronhoito, paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku