YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Pirstaloitunut T&K vaatii Big Picturen ja kansallisen strategian
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Alkanut vuosi on käynnistynyt keskustelulla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (yliopistoissa T&K ja ammattikorkeakoulussa TKI) sekä kokeilulähtöisten yhteistyöalustojen tehokkaammasta hyödyntämisestä. Lisäksi tarve tutkimuksessa syntyneen tiedon nykyistä nopeampaan yhteiskäyttöön on lisääntynyt. Kotimaan T&Kympäristöjen ja infrastruktuurien osalta on virinnyt tarve kehittää parempia, toimivia ja suurempia yhteistyöalustoja eli osaamiskeskuksia. Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset perustelevat opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta Suomessa, parhaillaan lisärahoituksen välttämättömyyttä myös innovaatiorahoituksen lisäämiseksi.
  Avainsanat TKI, tutkimus ja kehitys, T&K, innovaatiorahoitus, yhteistyöalusta, korkeakoulupolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2017 Sivu 20
Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen vahvuutena
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Juhani Talvela
  Lisätiedot Ammattikorkeakoulujen rooli aluekehityksen ja elinkeinorakenteen uudistajina on korostumassa ammattikorkeakoululain ja vuoden alusta voimaan tulleen rahoitusmallin myötä. Yliopistojen siirtyessä vahvemmin perustutkimukseen myös hyvin koulutetut tohtorit ja lisensiaatit näkevät ammattikorkeakoulun varteenotettavana kotimaisena työnantajana.
  Avainsanat ammattikorkeakoulu, Metropolia, Kyamk, TKI, Aalto-yliopisto, yritysyhteistyö, koulutus, tulevaisuudentutkimus, startup
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku