Tämä sivusto on Maankäyttö ry:n ylläpitämä, ja sen tarkoituksena on koota maankäyttöalan ajankohtaiset puheenaiheet ja tapahtumat saman katon alle ja synnyttää mielipiteiden vaihtoa alasta kiinnostuneiden kesken.

Sivustoon voi jättää myös palautetta Maankäyttö-lehden artikkeleista.