YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3a/2013
Nordiskt Häfte
(Ilmestyi 21.11.2013)

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (2 375 kB)

 

 

5 Ari Laitala
KUNDE LANTMÄTERIETS GLANSDAGAR KOMMA ÅTER?
  
  
6 Roger EkmanEwa Swensson
E-FÖRVALTNING INOM LANTMÄTERIOMRÅDET I SVERIGE (EGOV)
  
  
  "I Sverige är vi vana vid konsensus – alla ska vara överens.”
10 Bent Hulegaard Jensen
FRIE GEODATA TIL ALLE I DANMARK (EGOV)
  
  
  En geodata-revolution skyller netop nu indover Danmark. Baggrunden er frikøbet af grunddata, strømlining af data og registre, og sikring af nem adgang til data – alt sammen initiativer, som er et resultat af aftalen om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
13 Signe Bock Segaard
E-GOVERNMENT – ET KONSEPT FOR ALLE? (EGOV)
  
  
16 Lea Kujanpää
FINSKA FASTIGHETSHANDELN FÖRNYAS SNART (EGOV)
  
  
  Från och med början av november kan man i Finland göra fastighetsköp på nätet. Den elektroniska tjänsten gör processen vid fastighetshandel snabbare och enklare för både säljaren och köparen.
18 Kerstin ViknerMarie Lyxell-Stålnacke
FINNS DET TILLRÄCKLIGT MED LANTMÄTERIKOMPETENS I SAMHÄLLET? (EDU)
  
  
  Det är brist på personer utbildade för arbete i lantmäterisektorn. Detta har Lantmäteriet konstaterat efter att ha genomfört en kartläggning på uppdrag från regeringen. Kompetensen efterfrågas i allt fler delar av samhället och bristen leder till att exempelvis politiska beslut inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Arbetsgivarna måste naturligtvis synliggöra bredden i arbetsuppgifter, men det krävs också att fler utbildas. Utan lantmäterisektor stannar Sverige!
21 Anne-Mette BachMichael Tophøj SørensenEsben N. Clemens
LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN OG REKRUTTERINGSUDFORDRINGEN (EDU)
  
  
  Landinspektøruddannelsen har ondt i rekrutteringen. Som konsekvens af et lavt studenteroptag i 2009, 2010 og 2011 har skolen for Arkitektur, Design og Planlægning på Aalborg Universitet taget kampen op mod det lave ansøgerantal ved at professionalisere markedsføringen rettet mod de unge.
26 Inge Revhaug
UTDANNING OG FORSKNING INNEN EIENDOMSFAG OG GEOMATIKK I NORGE (EDU)
  
  
32 Hannu HyyppäMarika AhlavuoMarkus HolopainenMikko VastarantaPetteri AlhoJuha HyyppäHenrik HaggrénPetri RönnholmTommi HollströmNinni Saarinen
WHAT IT TAKES TO REFINE WORLD-CLASS RESEARCH INTO HIGH-CLASS EDUCATION (EDU)
  
  
  The challenge facing the research and educational community is to serve as an active participant in the global knowledge network. Co-operation between multidisciplinary cultures is part of daily life of world-class research in which information must change hands as well as produce new, futureoriented activity. Success of research is highly linked to success in highquality education and impact of both the research and teaching. World-class research also brings employment to industry and researchers themselves.

[NOTE: In addition to the authors mentioned above, Harri Kaartinen, Juho-Pekka Virtanen and Matti Kurkela also have acted as authors of the article.]

37 Lars JanssonUlf SandgrenEwa Swensson
OMBUDSMANNARAPPORT SVERIGE AUGUSTI 2012 – AUGUSTI 2013
  
  
  Lantmätarnas ideella förening i Sverige heter nu Samhällsbyggarna efter sammanslagning av ASPECT med Väg- och Vattenbyggarnas Riksförbund. Den nya föreningen har över 5 000 medlemmar och täcker hela samhällsbyggnadsområdet – från planering till plangenomförande, byggande, värdering och fastighetsförvaltning. Detta är en naturlig utveckling eftersom lantmätarnas kompetens efterfrågas inom allt fler områden samtidigt som lantmätarna allt mer samverkar med andra yrkesgrupper. Arbetsmarknaden för lantmätarna är fortsatt god och söktrycket till de utbildningar som ger lantmätarkompetens är relativt starkt.
39 Henning Elmstrøm
OMBUDSMANDSRAPPORT DANMARK AUGUST 2012 – AUGUST 2013
  
  
  Den danske Landinspektørforening har 1 400 medlemmer, hvoraf 1 000 er erhvervsaktive. Medlemstallet vil i en årrække stabiliseres på grund af stor afgang – pension – og en tilgang, som knap kan modsvare afgangen. Herefter forventes en svag stigning i medlemstallet.
40 Leikny Gammelmo
OMBUDSMANNSRAPPORT FRA NORGE
  
  
41 Pekka HalmeTore GranskogAri Laitala
OMBUDSMANNARAPPORT FINLAND AUGUSTI 2012 – AUGUSTI 2013
  
  
  Situationen inom det senaste året har varit stabil både för lantmäterbranschen i stort och för MIL. Den ekonomiska utvecklingen har dock satt sin prägel på det mesta. Nya medarbetare kommer att behövas speciellt inom den offentliga sektorn p.g.a. kraftig pensionering. Söktrycket till Aalto Universitetets och yrkeshögskolors lantmäteriutbildningar har fortsatt att vara stark, vilket bådar gott för branschen i framtiden.

Takaisin Ylös