YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Sambian tieverkoston uudelleen luokittelu ja kuntokartoitus
  Veikko Korhonen – Anu Alavuotunki
  Lisätiedot Sisämaan valtiolle tiekuljetukset ja toimiva tieverkko ovat talouden kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Tieverkon uudelleen luokittelu ja tietietokannan parantaminen antavat tiehallinnolle työkaluja tienhoidon systemaattiseen hallintaan.
  Avainsanat kehitysyhteistyö, Sambia, tieverkosto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku