YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kannanottoa osittamisrajoituksiin
  Sakari Nikander
  Lisätiedot Sakari Nikander jatkaa Jyrki Hurmerannan ja Sampo Hatusen Maankäytön numeroissa 1/2008 ja 2/2008 aloittamaa keskustelua osittamisrajoituksista.
  Avainsanat osittamisrajoitukset
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2008 Sivu 76
Maankäytön suunnittelun ja kiinteistön muodostuksen suhde
  Marjo Koivu
  Avainsanat osittamisrajoitukset, maankäyttö, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 11
Osittamisrajoitusten purkamisesta enemmän haittaa kuin hyötyä
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Ehdotus kiinteistöjen osittamisrajoitusten purkamisesta sai lausuntokierroksella vain vähän kannatusta. Osittamisrajoitukset nähtiin jatkossakin alueidenkäytön ohjausjärjestelmän tarpeellisena osana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet puoltavat vahvasti rajoitusten säilyttämistä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistäviä kiinteistöteknisiä toimia on tarpeen kehittää eri osapuolten yhteistyönä.
  Avainsanat osittamisrajoitukset, kiinteistön muodostamislaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 26
Pitäisikö osittamisrajoituksia lisätä – vaiko vähentää?
 
  Lisätiedot Onko kiinteistönmuodostuksen tarkoitus vain rekisteröidä tapahtuneita luovutuksia vai pitäisikö sen olla osana keinojen ketjussa tehokkaampaan yhdyskuntarakenteeseen ja parempaan ympäristöön?
  Avainsanat yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus, osittamisrajoitukset
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 5
Tarvitaanko osittamisrajoituksia?
  Pauli Karvinen
  Lisätiedot Eri aikoina osittamisrajoitusten olemassaoloa tai niiden poistamista on perusteltu erilaisilla yhteiskunnallisilla tavoitteilla. Niiden muuttuessa osittamisrajoitukset saatettiin todeta tarpeettomiksi tai jopa vahingollisiksi muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi, jolloin ne kumottiin tai niitä ainakin merkittävästi muutettiin.
  Avainsanat osittamisrajoitukset, yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistönmuodostus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 16
Toimitusinsinööri vastaa tarkoituksenmukaisesta kiinteistönmuodostamisesta Ruotsissa
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Ruotsin ja Suomen kiinteistönmuodostamisen välillä on monia yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisuuksia. Ruotsissa kiinteistönmuodostaminen keskittyy ennen kaikkea tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön, kun taas Suomessa näyttää pääasiallisesti omistusoikeus ohjaavan kiinteistönmuodostamista.
  Avainsanat kiinteistönmuodostaminen, lohkominen, osittamisrajoitukset, Ruotsin maanmittauslaitos, Ruotsi, soveltuvuusharkinta maanmittaustoimituksessa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 14

Annetulla hakuehdolla löytyi 6 artikkeli(a).

Uusi haku