YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kaupunkisuunnittelussa
  Krista Paasikallio
  Lisätiedot Menestyksekkään ­kaupunkisuunnittelun ja maankäytön vaatimukset ovat yhä moninaisempia. Kaupunkilaisia ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan on ­kuunneltava. Lisäksi odotukset viestinnän ja ­sisäisen tiimityön suhteen ovat ­korkealla, kun samaan aikaan työn ulkoisten yhteistyö­kumppaneiden kanssa pitäisi olla sujuvaa. Digitaalisuudesta on tullut ­modernille kaupungille lähes ehdoton vaatimus, jota kevään koronavirus­pandemia on kiihdyttänyt.
  Avainsanat osallistuminen, kaupunkikehitys, Smart City, digitaaliset työkalut, asukasvuorovaikutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 28
Harava – kekseliäs vaikuttamisen väline
  Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Kansalaisten mielipiteiden ja ajatusten huomioiminen on noussut merkittäväksi teemaksi rakennetun ympäristön suunnitteluprosesseissa. Esimerkiksi julkisen hallinnon hankkeissa kansalaisten kuulemisen entistä tehokkaammalle järjestämiselle on ollut suurta tilausta. Ympäristöministeriössä ryhdyttiinkin keväällä 2011 määrittelytyöhön, jonka hedelmänä kypsyi karttapohjainen kyselypalvelu Harava valmistuen kesällä 2013.
  Avainsanat Harava, kyselypalvelu, kansalaisten kuuleminen, osallistuminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2013 Sivu 42
Hyvä kaupunkiympäristö - suomalaisten kokemuksia ja toiveita
  Susanna Kari
  Lisätiedot Kyselyyn vastanneiden suomalaisten mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä.
  Avainsanat kaupunkisuunnittelu, yhteisöllisyys, jakamistalous, osallistuminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 28
Osallistuminen on oppimisprosessi
  Heli-Maija Nevala
  Lisätiedot Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkiympäristön kehittämiseen sisältää haastetta kerrakseen. Myös eri alojen ammattilaisten ja päättäjien yhteistyö edellyttää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Yhteistoiminnallisella oppimisella on mahdollista päästä hyvään vuorovaikutukseen, rakentaa luottamusta ja antaa osallisille valmiuksia osallistumiseen.
  Avainsanat osallisuus, osallistuminen, yhteistyö, vuorovaikutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2018 Sivu 18
Tutkimus avaa karttapohjaisten osallistumismenetelmien roolia nykypäivän suunnittelussa
  Liina Marttila – Kirsi Forss
  Lisätiedot Karttapohjaisten osallistumismenetelmien avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, joka perustuu kansalaisten kokemuksiin ja näkemyksiin. Tällaista paikkaan sidottua tietoa on viime aikoina hyödynnetty etenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja yhä enemmän myös liikenne-, viheralue- ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.
  Avainsanat karttakysely, karttapohjainen osallistumismenetelmä, kaupunkisuunnittelu, osallistuminen, vaikuttaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 6
Vuorovaikutteinen suunnittelu vauhdittaa suunnittelua ja päätöksentekoa
  Ulla Räihä
  Lisätiedot Vuorovaikutteinen prosessi on suunnittelun ja päätöksenteon voimavara, jota arvostetaan ja käytetään edelleenkin liian vähän. Vuorovaikutus ei poista ristiriitoja, mutta se lisää eri intressiryhmien yhteyksiä ja yhteistyökykyä.
  Avainsanat vuorovaikutteinen suunnittelu, osallistuminen, maankäytön suunnittelu, kaavoitus, suunnitteluprosessi, Kuopio, Puijo
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2009 Sivu 16

Annetulla hakuehdolla löytyi 6 artikkeli(a).

Uusi haku