YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aalto-yliopisto koostuu kolmesta korkeakoulusta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK ) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkitieteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 8
Aalto-yliopiston uusi geoinformatiikan maisteriohjelma
  Henrik Haggrén – Kirsi Virrantaus – Martin Vermeer – Miina Rautiainen – Matti Vaaja – Hannu Hyyppä – Pirjo Ståhle – Paula Ahonen-Rainio – Salla Multimäki – Petri Rönnholm
  Lisätiedot Lukukaudella 2016–2017 aloitti Aalto-yliopistossa uusi, aiemman geoinformatiikan maisteriohjelman korvaava ohjelma. Uusi ohjelma tarjoaa korkeakoulutason opetusta geodesiasta, fotogrammetriasta, laserkeilauksesta, kaukokartoituksesta, kartografiasta sekä geoinformaatiotekniikasta. Opiskelijoita ohjelmassa on vuosikurssilla noin 20.
  Avainsanat opetus, Aalto-yliopisto, geoinformatiikka, maisteriohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 15
Arvo Vitikainen - maanmittauksen siltainsinööri Jaatinen
 
  Lisätiedot Palveleeko tutkimus elämää, haittaavatko määrärahaleikkaukset opetusta ja tutkimusta?
  Avainsanat tutkimus, opetus, kiinteistöjärjestelmä, Aalto-yliopisto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2018 Sivu 8
Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta
  Aune Rummukainen
  Lisätiedot Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistöalan opetuksesta. Kiinteistötekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ammattikorkeakouluissa.
  Avainsanat kiinteistötekniikka, koulutus, opetus, Metropolia, maanmittaustekniikka, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 24
Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa
  Ari Ekroos – Heidi Falkenbach – Seppo Junnila – Kirsikka Riekkinen – Kauko Viitanen
  Avainsanat kiinteistötalous, kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2018 Sivu 45
Maanmittareiden YAMK-koulutus Metropoliassa
  Aune Rummukainen
  Lisätiedot Metropoliassa järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina alkavana maanmittauksen YAMK-koulutusta. Koulutuksen sisältö vaihtuu eri toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja koulutuksessa on ollut 30.
  Avainsanat Metropolia, YAMK, tietomallinnus, opetus, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2020 Sivu 14
Maanmittausalan opetusta ajetaan alas – kuinka osaamisvaje paikataan?i
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Kiinteistötekniikan opintopolku rakennettiin 7 kurssin eli noin tuhannen tunnin varaan. Vajaat kaksi vuotta ohjelman käyttöönoton jälkeen on koko opintopolku lakkautettu.
  Avainsanat kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto, maanmittausala, opiskelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 16
MOOCit ovat täällä!
  Ari Laitala
  Lisätiedot Mitä MOOCit ovat ja miksi ne tänne tulivat? Tärkein on kuitenkin kysymys siitä, mitä ne toivat tullessaan.
  Avainsanat MOOC, opetus, koulutus, etäopetus, massaluento, Massive Open Online Course, avoin verkkokurssi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 28
Musta joutsen luentosalissa
  Ari Laitala
  Lisätiedot Entäpä jos…
  Avainsanat koulutus, opetus, MOOC, lukukausimaksut
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 31
Näkökulma: Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa
 
  Avainsanat kiinteistötalous, opetus
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 18
Opetus on Aalto-yliopiston keskiössä
  Paula Ahonen-Rainio
  Lisätiedot Aalto-yliopistossa opiskelijoita tuetaan ja innostetaan vastuulliseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opiskelijalta vaaditaan ja hänestä välitetään. Näin päästään huippusuorituksiin, visioidaan Aalto-yliopiston valmisteluvaiheessa.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkiteteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 6
Työvoimasta käynnistyy kilpailu
 
  Lisätiedot Maanmittausalalla tarvitaan edelleen ponnisteluja opetuspaikkojen ja opetusedellytysten turvaamiseksi. Oikeiden mielikuvien viestittäminen opiskelua suunnitteleville on tärkeää.
  Avainsanat opiskelu, opetus, työvoima
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2006 Sivu 5
Uudet tiedonkeruutekniikat luovat uusia haasteita
 
  Lisätiedot TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen professori Henrik Haggrén Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat kaukokartoitus, fotogrammetria, Mapvision, Teknillinen korkeakoulu, opetus, tutkimus
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 6
Vetovoimaa maanmittausalan ja erityisesti geomatiikan näkyvyyteen A?!”
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Aalto-yliopiston laajentuminen tuo maanmittausalalle lisää kaupallista ja taiteellista asiantuntemusta, jolloin visuaalisen digitaalisen markkinoinnin merkitys korostuu.
  Avainsanat maanmittaus, popularisointi, imago, markkinointiviestintä, opetus, vaikuttavuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 34
Älykäs elinympäristömme vaatii uudenlaista julkaisu- ja popularisointikulttuuria
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Yhteiskunnan kannalta tieto on arvokasta vasta, kun sitä voidaan hyödyntää osana hyvinvointia. Uudet teknologiat ja viestintämenetelmät avaavat mahdollisuuksia yhä pirstaloituneemmalle näkyvyydelle. Popularisointi- ja julkaisutoiminta ovat opetus- ja tutkimusorganisaatioiden menestyksekkään toiminnan edellytyksiä.
  Avainsanat popularisointi, julkaisutoiminta, opetus, opiskelu, osaamisverkosto, H-indeksi, Learning Cafe, Urban Mill
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2013 Sivu 6

Annetulla hakuehdolla löytyi 15 artikkeli(a).

Uusi haku