YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Pirstaloitunut T&K vaatii Big Picturen ja kansallisen strategian
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Alkanut vuosi on käynnistynyt keskustelulla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (yliopistoissa T&K ja ammattikorkeakoulussa TKI) sekä kokeilulähtöisten yhteistyöalustojen tehokkaammasta hyödyntämisestä. Lisäksi tarve tutkimuksessa syntyneen tiedon nykyistä nopeampaan yhteiskäyttöön on lisääntynyt. Kotimaan T&Kympäristöjen ja infrastruktuurien osalta on virinnyt tarve kehittää parempia, toimivia ja suurempia yhteistyöalustoja eli osaamiskeskuksia. Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset perustelevat opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta Suomessa, parhaillaan lisärahoituksen välttämättömyyttä myös innovaatiorahoituksen lisäämiseksi.
  Avainsanat TKI, tutkimus ja kehitys, T&K, innovaatiorahoitus, yhteistyöalusta, korkeakoulupolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2017 Sivu 20

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku